Tokat İl Koordinatörlüğü

Kurumiçi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor


            İl Koordinatörümüz Başkanlığında yapılan İK Koordinasyon toplantısı toplantısında; 29.03.2017 tarihinden başlamak üzere İl Koordinatörlüğümüz Birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak hem mevcut bilgileri güncelleme ve hem de birimlerin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirme hedefine yönelik olarak “Kurum içi eğitim çalışması” yapılması İl Koordinatörümüz tarafından talimatlandırılmıştır.
 
            Bu bağlamda; tüm İl Koordinatörlüğümüz personeline yönelik olarak gerek kişisel gelişim ve gereksede kurumsal prosedürlerimizin değerlendirilmesi ve aynı zamanda birimlerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek amacına dönük olmak üzere ve iş yükü uygunluğu da gözetilerek haftada bir gün "Kurum içi eğitim çalışması" yürütülmektedir. Bu kapsam dahilinde 05.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitim toplantısına ait resimler Galeri linkinde sunulmuştur.  
    Cimer