Tokat İl Koordinatörlüğü

2. ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PROGRAMINA KATILIM SAĞLANDI


                  Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalı olarak tanımlanmaktadır. Tarımsal süreçler de biyolojik sistemlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kongrenin amacı, ülkemiz tarımını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak, tarım teknolojilerini geliştirmek için yapılan çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir.
                   Bu bağlamda;Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizatörlüğünde Tokat Milletvekillerimiz ve İl İdarecilerinin de katılımıyla 29 Haziran- 01 Temmuz 2017 tarihlerinde Tokat' ta gerçekleştirilen "2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi' ne"  İl Koordinatörlüğü olarak katılım sağlandı.
                   Konuyla ilgili resimlere GALERİ linkinden ulaşılabilir. 
    Cimer